วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

การจัดการเกี่ยวกับสารสนเทศทางการบริหารในสถานศึกษา...เพื่อพัฒนาบุคลากรและข้อมูลในสถานศึกษาเป็นการพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศให้ทันตามยุคโลกาภิวัฒน์

1 ความคิดเห็น:

กิจกรรมโรงเรียนบ้านแพรกกลาง

กิจกรรมโรงเรียนบ้านแพรกกลาง on PhotoPeach