วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่1.1 แนะนำตัวเอง

นายเกียรติมงคล  คชสง่า
ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแพรกกลาง
101 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเส
อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

บ้าน 358 หมู่ที่ 9 ตำบลกำแพงเซา 
       อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การศึกษา ปริญญาตรี
              วิชาเอก เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
              วิชาโท ศิลปศึกษา
สถานศึกษา วิทยลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

1 ความคิดเห็น:

  1. อาจารย์ได้อ่านแล้วพบว่า กิจกรรมที่ 6 ยังไม่ได้ดำเนินการควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนสอบด้วย

    ตอบลบ

กิจกรรมโรงเรียนบ้านแพรกกลาง

กิจกรรมโรงเรียนบ้านแพรกกลาง on PhotoPeach